امیر پورابراهیمی طراح و گرافیست عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران.

فعال در حوزه بازاریابی و تبیغات