قیمت 420,000 تومان

ویژگی های دوره
2 دانشجو
نوع دوره: غیر حضوری
سطح مطالعه: مقدماتی و پیشرفته
پیش نیاز: آشنایی با فتوشاپ ، ایلوستریتور توصیه میشود.
زبان: فارسی
20 ساعت
10 جلسه 2 ساعت
روش دریافت: دانلود فایل دروس
روش پشتیبانی: واتس آپ و تلگرام
19.25k بازدید 1 دیدگاه

آشنایی با محیطکار

 • معرفی بخشهای محیط کاری
 • ایجاد کردن سند جدید
 • معرفی بشخهای یک سند

مدیریت پنلها

 • آشنایی با پنها
 • شناور کردن و جابجایی پنلها
 • دسته بندی پنلها
 • دسترسی به همه پنلها

محیط کاری دلخواه

 • آشنایی با Work Space
 • بررسی Work Space ها
 • چیدن پنلها بصورت دلخواه
 • ایجاد محیط کاری جدید
 • ریست کردن محیط کاری بصورت پیش فرض
 • حذف کردن یک Work Space

تنظیمات منوها

 • کار با Menu Customization
 • تعیین Set
 • معرفی Application Menu
 • معرفی Panel Menu
 • مخفی کردن دستورات منو
 • تعیین رنگ برای دستورات خاص

کلید های میانبر

 • اشاره ای به کلیدهای میانبر و نحوه دسترسی به آنها
 • آشنایی با پنجره Keyboard Shortcut
 • تعیین Set
 • دسترسی به دستورات
 • تعیین کلید میانبر جدید

بزرگ نمایی و کوجک نمایی

 • کار با ابزار Zoom
 • کار با ابزار Hand
 • آشنایی با کلیدهای میانبر بزرگ نمایی و کوچک نمایی
 • آشنایی با درصد زوم
 • تغییر درصد بزرگنمایی با کیبرد
 • کنترل بزرگنمایی و کوچک نمایی با کمک ماوس
 • جبجایی در صحفات
 • تغییر نمای دید با کمک پنل Page
 • بررسی دستورات منوی View

تنظیم نحوه نمایش

 • آشنایی با Display Performance
 • بررسی Fast Display
 • بررسی High quality
 • تغییر نحوه نمایش
 • Normal Mode
 • Preview Mode
 • Presentation
 • آشنایی با Preferences
 • کنترل Past board
 • کنترل ظاهر محیط کاری

کنترل و چیدمان پنجره ها

 • نحوه قرار گیری سندها
 • جابجایی بین سندها
 • نحوه چیودمان پنجره ها
 • ایجاد پنجره جدید از یک سند

آشنایی با خط کش و خطوط راهنما

 • آشنایی با Frame Edge
 • آشنایی با Guide
 • آشنایی با خط کش
 • تعیین واحد اندازه
 • تنظیمات خط کش در Preferences
 • آشنایی با Smart Guide

ایجاد کردن سند

 • آشنایی با New Document
 • آشنایی با دسته بندی صفحات
 • مفهوم Facing Page
 • آشنایی با Binding
 • کنترل مارجین
 • ذخیره سازی تنظیمات صفحه
 • آشنایی با document Setup

دخیره کردن سند

 • نحوه ذخیره کردن سند
 • آشنایی با Save as
 • آشنایی با Save Copy
 • تغییر فرمت فایل
 • آشنایی با Revert

تنظیم حاشیه ها

 • کار با پنجره Margin And Columns
 • آشنایی با Enable layout adjustment

آشنایی با Slug و Bleed

 • تعریف Slug
 • تعریف Bleed
 • بررسی Bleed و Slug در Print preview

کار با صفحه

 • توضیحات کلی در مورد صفحه
 • آشنایی با پنل Page
 • اضافه کردن صفحه
 • حذف کردن صفحه
 • تنظیمات پنل Page
 • جابجایی صفحات
 • کپی گرفتن از صفحه

کنترل ابعاد صفحه

 • آشنایی با Document Page Shuffle
 • آشنایی با ابزار Page
 • آشنایی با Reference Point

آشنایی با مستر پیج

 • آشنایی با Mater Page
 • آشنایی با None Master
 • تغییر مستر پیج صفحات

کار با مستر پیج

 • وارد کردن متن در مستر پیج
 • جابجا کردن اجزاء مستر پیج در صفحات
 • آشنایی با دستور Remove Local Overwrite
 • جلوگیری از تغییر آبجکتها خارج از مستر پیج

شماره صفحه

 • وارد کردن شماره صفحه
 • وارد کردن شماره صفحه در مستر پیج

کاربا Section

 • آشنایی با پنجره Section
 • ایجاد Section
 • کنترل خصوصیات Section

آشنایی با کادر متنی

 • آشنایی با ابزارهای متنی
 • ایجاد کردن کادر متنی
 • وارد کردن فایل متی
 • ارتباط بین کادرهای متنی
 • استفاده از Text Threads

کار با متن

 • وارد کردن متن
 • آشنایی با اجزاء متن
 • جابجایی بین متن
 • انتخاب متن
 • حذف کردن بخشی از متن
 • حذف کادر متنی

وارد کردن کاراکترهای خاص

 • آشنایی با Special Character
 • آشنایی با Special Me Character
 • آشنایی با White Space
 • آشنایی با Glyphs

وارد کردن فایل متنی

 • وارد کردن فایل متنی
 • بررسی نشانه گر ماوس
 • تنظیمات وارد کردن متن

کار با Frame Option

 • آشنایی با پنجره Text Frame Option
 • تعیین مارجین برای کادر متنی
 • تعیین فاصله خطوط
 • کنترل محل قرار گیری متن
 • آشنایی با Auto Size
 • آشنایی با Base Line
 • آشنایی با Base Line Grid
 • تنظیمات Base Line Grid

ستون بندی کردن متن

 • ستون بندی متن
 • کنترل تعداد ستون
 • تغییر خصوصیات ستون

نوشتن متن بر روی مسیر

 • کار با ابزار Type On Path Tool
 • کنترل محل قرار گیری متن
 • نحوه قرار گیری متن روی مسیر

آشنایی با Story Editor

 • تعریف Story Editor
 • کنترل متن در Story Editor
 • تنظیمات ظاهری Story Editor
 • آشنایی با پنل Info

غلط یابی و اصلاح

 • تعیین نوع متن
 • کار با پنجره Check Spell
 • اضافه کردن لغت جدید
 • آشنایی با دستور Dynamic Spelling
 • تنظیمات Spelling

جستجو و جاجایی

 • آشنایی با پنجره Fined Cheng
 • جستجوی کلمه در متن
 • تغییر یک متن
 • تعیین محدوده عملکرد
 • آشنایی با Query

اشکال پایه

 • شروع به رسم شکل
 • ترسیم چهارگوش
 • ترسیم دایره
 • ترسیم چند ضلعی و ستاره
 • تکثیر شکل در زمان ترسیم

کار با Frame  و Path

 • آشنایی با فرم
 • مفهوم Path
 • آشنایی با Direct Selection
 • آشنایی با ابار Convert Point
 • کار با ابار Pen
 • کار با ابزار Pencil
 • کار با ابزار Smooth

کار با Corner Option

 • آشنایی با Edit Corner
 • کنترل گوشه های یک چهارگوش
 • کار با Corner Option

کاربا Pathphinder

 • آشنایی با پنل Pathphinder
 • کار با دستور Add
 • کار با دستور Sub tract
 • کار با دستور Intersect
 • کار با دستور Minus
 • تغییر فرم اشکال
 • کنترل اهرمها
 • آشنایی با ابزار Scissor
 • کنترل Path

Fill و Stroke آشنایی با

 • آشنایی با مفهوم Fill و Stroke
 • کنترل ضخامت خط
 • کنترل خصوصیات خط
 • کار با Gap Color
 • کنترل ابتدا و انتهای خط
 • تغییر جهت ترسم

کار با Outline Path

 • تبدیل متن به مسیر
 • تبیدل یک کادر متنی به مسیر

ایجاد کردن سند

 • آشنایی با New Document
 • آشنایی با دسته بندی صفحات
 • مفهوم Facing Page
 • آشنایی با Binding
 • کنترل مارجین
 • ذخیره سازی تنظیمات صفحه
 • آشنایی با document Setup

دخیره کردن سند

 • نحوه ذخیره کردن سند
 • آشنایی با Save as
 • آشنایی با Save Copy
 • تغییر فرمت فایل
 • آشنایی با Revert

تنظیم حاشیه ها

 • کار با پنجره Margin And Columns
 • آشنایی با Enable layout adjustment

آشنایی با Slug و Bleed

 • تعریف Slug
 • تعریف Bleed
 • بررسی Bleed و Slug در Print preview

آشنایی با Swatches

 • آشنایی با پنل Swatches
 • آشنایی با مفهوم Process Color
 • آشنایی با مفهوم Spot Color
 • بررسی مدهای رنگی
 • ساخت رنگ جدید در Swatches
 • کار با کاتلوگهای رنگی Spot
 • وارد کردن Swatches از سندهای دیگر

رنگهای خارج از Swatches

 • اضافه کردن رنگهای استفاده شده به Swatches
 • ویرایش و تغییر رنگ
 • آشنایی با مفهوم Tint

ساخت Gradient

 • ساخت یک طیف رنگی
 • کار با Gradient Option
 • کار با انواع طیف رنگی

کار با ابزار Gradient

 • آشنایی با Panel Gradient
 • کار با ابزار Gradient
 • کنترل طیف رنگ با کمک ابزار
 • اعمال طیف رنگی به متن

کار با پاراگراف استایل

 • تعریف استایل
 • ضرورت استفاده از استایل
 • آشنایی با پنل پاراگراف استایل
 • روشهای ساخت پاراگراف استایل
 • تعیین کلید میانبر
 • کار با Paragraph Style option
 • مفهوم Based On

کار با کاراکتر استایل

 • آشنایی با کارایی کاراکتر استایل
 • آشنایی با پنل کاراکتر استایل
 • ساخت کاراکتر استایل
 • کار با Character Style Option

کار با Object استایل

 • کارایی آبجکت استایل
 • استفاده از پنل آبجکت استایل
 • ساخت آبجت استایل
 • کار با Object Style Option

تغییر و ویرایش استایل

 • آشنایی با دستور Redefine Style
 • آشنایی با دستور Break Link to Style

خصوصیات پاراگراف

 • آشنایی با پنل پاراگراف
 • تغییر خصوصیات پاراگراف
 • چیدمان متن
 • کار با Drop Caps

کار با Span و Split

 • آشنایی با دستور Span
 • آشنایی با دستور Split
 • ستون بندی بخشی از متن

آشنایی با Tab

 • آشنایی با Tab
 • آشنایی با پنجره تب
 • اتصال tab به کادر متنی
 • تعریف tab دلخواه
 • آشنایی با Leader
 • کار با Right indent tab

کار با Paragraph Rule

 • آشنایی با Paragraph rule
 • کار با پنجره Paragraph rule

کار با Keep Option

 • آشنایی با Keep Option
 • کار با پنجره Keep Option

کار با Justification

 • آشنایی با Justification
 • کنترل فاصله حروف
 • کنترل فاصله کلمات
 • آشنایی با Kashida

لیستهای بالت دار

 • ایجاد لیست
 • کار با پنجره Bullet and numbering
 • تعیین کاراکتر دلخواه

لیستهای شماره دار

 • ساخت لیست شماره دار
 • تعیین فرمت لیست
 • ساخت لیست زیر مجموعه
 • استفاده از Spatial Character
 • استفاده از Level
 • استفاده از Reset Numbering
 • استفاده از Start Mode
 • تبدیل لیست به متن

کنترل خصوصیات کاراکتر

 • آشنایی با پنل Character
 • کنترل خصوصیات Character در Property bar
 • تغییر فونت
 • تغییر سایز فونت
 • فاصله خطوط
 • کنترل خصوصیات تایپ در Preferences
 • کنترل فاصله بین حروف

تنظیمات ظاهری کاراکتر

 • کار با دستور Scale
 • Baseline Shift
 • بزرگ و کوچک بودن حروف
 • آشنایی با Underline Option

جستجو و جابجایی

 • تغییر خصوصیات ظاهری متن

کار با Find Font

 • آشنایی با پنجره Find Font
 • بررسی یک فونت در صفحه
 • تغییر فونت

تغییر رنگ تصویر

 • تغییر رنگ عکسهای خاکستری

کار با Transparency

 • آشنایی با مفهوم transparency
 • آشنایی با پنل Effect
 • تغییر پوشش دهی تصویر
 • آشنایی با دستور Hide Content Graber

کار با سایه

 • استفاده از افکت Drop Shadow
 • آشنایی با پنجره افکت
 • کنترل خصوصیات سایه
 • اعمال سایه به دیگر آبجکتها
 • استفاده از افکت Inner Shadow

کار با Feather

 • کار با Basic Feather
 • کار با Directional Feather
 • کار با Gradient Feather
 • کار با ابزار Gradient Feather

کار با Emboss Bevel and

 • کار با افکت Other Glow
 • کار با افکت Inner Glow
 • کار با افکت Bevel And Emboss
 • بررسی حالتهای مختلف Emboss
 • آشنایی با Global light

کار با قطره چکان

 • کار با ابزار Eyedropper
 • انتقال خصوصیات متن
 • آشنایی با Eyedropper Option
 • انتقال خصوصیات عکس

جستجو و تغییر آبجکتها

 • جستجو بر اساس خصوصیات عکس
 • کار با Find Object format Option
 • تغییر خصوصیات آبجکت
 • جستجو کادر متنی
 • تغییر خصوصیات کادر متنی

چیدمان و ترتیب اولویت نمایش

 • آشنایی با دستورات Arrange
 • آشنایی با پنل Align
 • کار با دستورات Align
 • کار با دستورات Distribute
 • کنترل فاصله اشکال
 • آشنایی با Align to Selection
 • آشنایی با Align key Object
 • آشنایی با Align to page

کار با لایه ها

 • آشنایی با پنل لایه ها
 • ایجاد کردن لایه جدید
 • انتقال اشکال به لایه جدید
 • استفاده از Layer Option

گروه بندی و قفل کردن اشکال

 • انتخاب شکل از پنل لایه ها
 • کنترل ترتیب اولویت نمایش در پنل لایه ها
 • مخفی کردن آبجکت از طریق پنل لیر
 • دسته بندی و گروه کردن آبجکتها
 • قفل کردن آبجکت
 • قفل کردن لایه

نسخه برداری و جابجایی

 • تکثیل آبجکت
 • آشنایی با دستور Duplicate
 • آشنایی با Step And Repeat
 • کار با Pate in to

تغییر اندازه و چرخش

 • کوچک و بزرگ کردن آبجکت
 • آشنایی با Reference Point
 • بررسی مختصات آبجکت
 • آشنایی با پنل Transform
 • چرخش و چرخش آینه ای آبجکت
 • آشنایی با دستور Transform Again
 • کار با دستور Shear

Text wrap

 • آشنایی با پنل text Warp
 • کنترل متن و عکس
 • استفاده از Path

کار با Anchor

 • قرار دادن آبجکت در متن
 • آشنایی با Anchor

وارد کردن عکس و گرافیک

 • آشنایی با دستور Place
 • وارد کردن عکس
 • کنترل ابعاد عکس
 • وارد کردن چند عکس
 • وارد کردن عکس در یک فرم مشخص
 • آشنایی با Import Option

کار با پنل لینک

 • آشنایی با پنل لینک
 • مفهوم Missing Link
 • مفهوم Update Link
 • بررسی عکسها در پنل لینک
 • مرتب سازی عکسها در پنل لینک
 • دسترسی به محل قرار گیری عکس

ویرایش تصاویر

 • آشنایی با دستور Edit Original
 • آشنایی با گزینه Edit With

کار با Fitting

 • کار با Fit Frame Proportionally
 • کار با Fit Content Proportionally
 • کار با Fit Frame to Content F
 • کار با Fir Content to Frame
 • آشنایی با Auto Size
 • کار با Center Content

کار با Clipping Path

 • آشنایی با دستور Clipping Path

Qr Codeوارد کردن

 • ساخت QR Code
 • کنترل رنگ QR Code

ساخت جدول

 • کار با insert Table
 • معرفی استایلهای مربوط به جدول
 • وارد کردن اطلاعات درون جدول
 • تبدیل متن به جدول

ویرایش و کنترل جدول

 • کنترل ابعاد سطر و ستون
 • انتخاب سلول ، سطر ، ستون و جدول
 • بررسی جدول در Story Editor

کار با سطرها و ستونها

 • وارد کردن سطر و ستون
 • یکی کردن چند سلول
 • خرد کردن سلول به چند سلول
 • حذف کردن سطر و ستون

آشنایی با Table Option

 • استفاده از Table Option
 • محل قرار گیری جدول نسبت به متن
 • رنگ آمیزی جدول
 • کنتر بردر جدول
 • استفاده Header Row

تنظیم خصوصیات سلول

 • محل قرار گیری متن در سلول
 • کنترل خصوصیات بردر سلول
 • استفاده از Keep With Next Row

کار با Table Style

 • ساخت Cell Style
 • ساخت Table Style
 • کنترل استایل جدول

کار با Book

 • Book چیست ؟
 • ساخت Book
 • کار با پنل Book
 • تعیین شماره صفحه
 • کنترل یکپارچه استایلها

پرش بین مطالب

 • کار با دستور Next Page Number
 • کار با دستور Previous Page number

فهرست بندی

 • ساخت فهرست
 • کنترل ظاهر فهرست
 • ترتیب اولیت فهرست
 • آپدیت کردن فهرست

کار با preflight

 • آشنایی با Preflight
 • استفاده از Info
 • ساخت Preflight Profile
 • بررسی عکسهای پروژه
 • کنترل رنگ پروژه

کار با Package

 • کارایی و اهمیت استفاده از Package
 • ساخت یک Package

پرینت

 • صدور دستور پرینت
 • تنظیمات مربوط به پرینت
 • استفاده از Print Preview
 • کار با Mark and bleed

کار با Book let

 • آHآشآآشنایی با Booklet
 • تعیین ابعاد صفحه
 • آشنایی با Booklet Type

خروجی PDF

 • کار با Export Adobe PDF
 • آشنایی با انواع PDF در ایندیزاین
 • کنترل کیفیت
 • کنترل رنگ
 • رمز گذاری فایل PDF

خروجی متن

 • خروجی متن از ایندیزاین
 • آشنایی با پنجره Scriptکار با preflight
  • آشنایی با Preflight
  • استفاده از Info
  • ساخت Preflight Profile
  • بررسی عکسهای پروژه
  • کنترل رنگ پروژه

  کار با Package

  • کارایی و اهمیت استفاده از Package
  • ساخت یک Package

  پرینت

  • صدور دستور پرینت
  • تنظیمات مربوط به پرینت
  • استفاده از Print Preview
  • کار با Mark and bleed

  کار با Book let

  • آHآشآآشنایی با Booklet
  • تعیین ابعاد صفحه
  • آشنایی با Booklet Type

  خروجی PDF

  • کار با Export Adobe PDF
  • آشنایی با انواع PDF در ایندیزاین
  • کنترل کیفیت
  • کنترل رنگ
  • رمز گذاری فایل PDF

  خروجی متن

  • خروجی متن از ایندیزاین
  • آشنایی با پنجره Script

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

ورود به دنیای ایلوستریتور

سخن مدرس: اگه به فعالیت در حوزه گرافیک علاقه مند هستید و تا الان شروع به فعالیت و آموزش در…
11
380,000 تومان

ورود به دنیای افترافکت (مقدماتی)

آشنایی با دوره نرم افزار افتر افکت، یکی از نرم افزاری پر طرفدار و بسیار قدرتمند شرکت  Adobe است. از…
12
480,000 تومان

ورود به دنیای فتوشاپ ( مقدماتی )

جلسه اول : شروع به کار با فتوشاپ جلسه اول فتوشاپ مقدماتی چهار مبحث خیلی مهم داره 1- این که…
10
260,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

 • peyvandi(خریدار محصول)

  لطفا ویدئو ها رو اپلود کنید

  • امیر پورابراهیمی(مدیریت)

   سلام
   ببخشید بابت مشکل پیش اومده. لطفا پنلتون رو چک کنید. بخشی الان در دسترس هست بقیه هم در حال آپلود شدن هست.

قوانین ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *