قیمت 420,000 تومان

ویژگی های دوره
2 دانشجو
نوع دوره: غیر حضوری
سطح مطالعه: مقدماتی و پیشرفته
پیش نیاز: آشنایی با فتوشاپ ، ایلوستریتور توصیه میشود.
زبان: فارسی
20 ساعت
10 جلسه 2 ساعت
روش دریافت: دانلود فایل دروس
روش پشتیبانی: واتس آپ و تلگرام
3.7k بازدید 0 دیدگاه

آشنایی با محیطکار

 • معرفی بخشهای محیط کاری
 • ایجاد کردن سند جدید
 • معرفی بشخهای یک سند

مدیریت پنلها

 • آشنایی با پنها
 • شناور کردن و جابجایی پنلها
 • دسته بندی پنلها
 • دسترسی به همه پنلها

محیط کاری دلخواه

 • آشنایی با Work Space
 • بررسی Work Space ها
 • چیدن پنلها بصورت دلخواه
 • ایجاد محیط کاری جدید
 • ریست کردن محیط کاری بصورت پیش فرض
 • حذف کردن یک Work Space

تنظیمات منوها

 • کار با Menu Customization
 • تعیین Set
 • معرفی Application Menu
 • معرفی Panel Menu
 • مخفی کردن دستورات منو
 • تعیین رنگ برای دستورات خاص

کلید های میانبر

 • اشاره ای به کلیدهای میانبر و نحوه دسترسی به آنها
 • آشنایی با پنجره Keyboard Shortcut
 • تعیین Set
 • دسترسی به دستورات
 • تعیین کلید میانبر جدید

بزرگ نمایی و کوجک نمایی

 • کار با ابزار Zoom
 • کار با ابزار Hand
 • آشنایی با کلیدهای میانبر بزرگ نمایی و کوچک نمایی
 • آشنایی با درصد زوم
 • تغییر درصد بزرگنمایی با کیبرد
 • کنترل بزرگنمایی و کوچک نمایی با کمک ماوس
 • جبجایی در صحفات
 • تغییر نمای دید با کمک پنل Page
 • بررسی دستورات منوی View

تنظیم نحوه نمایش

 • آشنایی با Display Performance
 • بررسی Fast Display
 • بررسی High quality
 • تغییر نحوه نمایش
 • Normal Mode
 • Preview Mode
 • Presentation
 • آشنایی با Preferences
 • کنترل Past board
 • کنترل ظاهر محیط کاری

کنترل و چیدمان پنجره ها

 • نحوه قرار گیری سندها
 • جابجایی بین سندها
 • نحوه چیودمان پنجره ها
 • ایجاد پنجره جدید از یک سند

آشنایی با خط کش و خطوط راهنما

 • آشنایی با Frame Edge
 • آشنایی با Guide
 • آشنایی با خط کش
 • تعیین واحد اندازه
 • تنظیمات خط کش در Preferences
 • آشنایی با Smart Guide

ایجاد کردن سند

 • آشنایی با New Document
 • آشنایی با دسته بندی صفحات
 • مفهوم Facing Page
 • آشنایی با Binding
 • کنترل مارجین
 • ذخیره سازی تنظیمات صفحه
 • آشنایی با document Setup

دخیره کردن سند

 • نحوه ذخیره کردن سند
 • آشنایی با Save as
 • آشنایی با Save Copy
 • تغییر فرمت فایل
 • آشنایی با Revert

تنظیم حاشیه ها

 • کار با پنجره Margin And Columns
 • آشنایی با Enable layout adjustment

آشنایی با Slug و Bleed

 • تعریف Slug
 • تعریف Bleed
 • بررسی Bleed و Slug در Print preview

کار با صفحه

 • توضیحات کلی در مورد صفحه
 • آشنایی با پنل Page
 • اضافه کردن صفحه
 • حذف کردن صفحه
 • تنظیمات پنل Page
 • جابجایی صفحات
 • کپی گرفتن از صفحه

کنترل ابعاد صفحه

 • آشنایی با Document Page Shuffle
 • آشنایی با ابزار Page
 • آشنایی با Reference Point

آشنایی با مستر پیج

 • آشنایی با Mater Page
 • آشنایی با None Master
 • تغییر مستر پیج صفحات

کار با مستر پیج

 • وارد کردن متن در مستر پیج
 • جابجا کردن اجزاء مستر پیج در صفحات
 • آشنایی با دستور Remove Local Overwrite
 • جلوگیری از تغییر آبجکتها خارج از مستر پیج

شماره صفحه

 • وارد کردن شماره صفحه
 • وارد کردن شماره صفحه در مستر پیج

کاربا Section

 • آشنایی با پنجره Section
 • ایجاد Section
 • کنترل خصوصیات Section

آشنایی با کادر متنی

 • آشنایی با ابزارهای متنی
 • ایجاد کردن کادر متنی
 • وارد کردن فایل متی
 • ارتباط بین کادرهای متنی
 • استفاده از Text Threads

کار با متن

 • وارد کردن متن
 • آشنایی با اجزاء متن
 • جابجایی بین متن
 • انتخاب متن
 • حذف کردن بخشی از متن
 • حذف کادر متنی

وارد کردن کاراکترهای خاص

 • آشنایی با Special Character
 • آشنایی با Special Me Character
 • آشنایی با White Space
 • آشنایی با Glyphs

وارد کردن فایل متنی

 • وارد کردن فایل متنی
 • بررسی نشانه گر ماوس
 • تنظیمات وارد کردن متن

کار با Frame Option

 • آشنایی با پنجره Text Frame Option
 • تعیین مارجین برای کادر متنی
 • تعیین فاصله خطوط
 • کنترل محل قرار گیری متن
 • آشنایی با Auto Size
 • آشنایی با Base Line
 • آشنایی با Base Line Grid
 • تنظیمات Base Line Grid

ستون بندی کردن متن

 • ستون بندی متن
 • کنترل تعداد ستون
 • تغییر خصوصیات ستون

نوشتن متن بر روی مسیر

 • کار با ابزار Type On Path Tool
 • کنترل محل قرار گیری متن
 • نحوه قرار گیری متن روی مسیر

آشنایی با Story Editor

 • تعریف Story Editor
 • کنترل متن در Story Editor
 • تنظیمات ظاهری Story Editor
 • آشنایی با پنل Info

غلط یابی و اصلاح

 • تعیین نوع متن
 • کار با پنجره Check Spell
 • اضافه کردن لغت جدید
 • آشنایی با دستور Dynamic Spelling
 • تنظیمات Spelling

جستجو و جاجایی

 • آشنایی با پنجره Fined Cheng
 • جستجوی کلمه در متن
 • تغییر یک متن
 • تعیین محدوده عملکرد
 • آشنایی با Query

اشکال پایه

 • شروع به رسم شکل
 • ترسیم چهارگوش
 • ترسیم دایره
 • ترسیم چند ضلعی و ستاره
 • تکثیر شکل در زمان ترسیم

کار با Frame  و Path

 • آشنایی با فرم
 • مفهوم Path
 • آشنایی با Direct Selection
 • آشنایی با ابار Convert Point
 • کار با ابار Pen
 • کار با ابزار Pencil
 • کار با ابزار Smooth

کار با Corner Option

 • آشنایی با Edit Corner
 • کنترل گوشه های یک چهارگوش
 • کار با Corner Option

کاربا Pathphinder

 • آشنایی با پنل Pathphinder
 • کار با دستور Add
 • کار با دستور Sub tract
 • کار با دستور Intersect
 • کار با دستور Minus
 • تغییر فرم اشکال
 • کنترل اهرمها
 • آشنایی با ابزار Scissor
 • کنترل Path

Fill و Stroke آشنایی با

 • آشنایی با مفهوم Fill و Stroke
 • کنترل ضخامت خط
 • کنترل خصوصیات خط
 • کار با Gap Color
 • کنترل ابتدا و انتهای خط
 • تغییر جهت ترسم

کار با Outline Path

 • تبدیل متن به مسیر
 • تبیدل یک کادر متنی به مسیر

ایجاد کردن سند

 • آشنایی با New Document
 • آشنایی با دسته بندی صفحات
 • مفهوم Facing Page
 • آشنایی با Binding
 • کنترل مارجین
 • ذخیره سازی تنظیمات صفحه
 • آشنایی با document Setup

دخیره کردن سند

 • نحوه ذخیره کردن سند
 • آشنایی با Save as
 • آشنایی با Save Copy
 • تغییر فرمت فایل
 • آشنایی با Revert

تنظیم حاشیه ها

 • کار با پنجره Margin And Columns
 • آشنایی با Enable layout adjustment

آشنایی با Slug و Bleed

 • تعریف Slug
 • تعریف Bleed
 • بررسی Bleed و Slug در Print preview

آشنایی با Swatches

 • آشنایی با پنل Swatches
 • آشنایی با مفهوم Process Color
 • آشنایی با مفهوم Spot Color
 • بررسی مدهای رنگی
 • ساخت رنگ جدید در Swatches
 • کار با کاتلوگهای رنگی Spot
 • وارد کردن Swatches از سندهای دیگر

رنگهای خارج از Swatches

 • اضافه کردن رنگهای استفاده شده به Swatches
 • ویرایش و تغییر رنگ
 • آشنایی با مفهوم Tint

ساخت Gradient

 • ساخت یک طیف رنگی
 • کار با Gradient Option
 • کار با انواع طیف رنگی

کار با ابزار Gradient

 • آشنایی با Panel Gradient
 • کار با ابزار Gradient
 • کنترل طیف رنگ با کمک ابزار
 • اعمال طیف رنگی به متن

کار با پاراگراف استایل

 • تعریف استایل
 • ضرورت استفاده از استایل
 • آشنایی با پنل پاراگراف استایل
 • روشهای ساخت پاراگراف استایل
 • تعیین کلید میانبر
 • کار با Paragraph Style option
 • مفهوم Based On

کار با کاراکتر استایل

 • آشنایی با کارایی کاراکتر استایل
 • آشنایی با پنل کاراکتر استایل
 • ساخت کاراکتر استایل
 • کار با Character Style Option

کار با Object استایل

 • کارایی آبجکت استایل
 • استفاده از پنل آبجکت استایل
 • ساخت آبجت استایل
 • کار با Object Style Option

تغییر و ویرایش استایل

 • آشنایی با دستور Redefine Style
 • آشنایی با دستور Break Link to Style

خصوصیات پاراگراف

 • آشنایی با پنل پاراگراف
 • تغییر خصوصیات پاراگراف
 • چیدمان متن
 • کار با Drop Caps

کار با Span و Split

 • آشنایی با دستور Span
 • آشنایی با دستور Split
 • ستون بندی بخشی از متن

آشنایی با Tab

 • آشنایی با Tab
 • آشنایی با پنجره تب
 • اتصال tab به کادر متنی
 • تعریف tab دلخواه
 • آشنایی با Leader
 • کار با Right indent tab

کار با Paragraph Rule

 • آشنایی با Paragraph rule
 • کار با پنجره Paragraph rule

کار با Keep Option

 • آشنایی با Keep Option
 • کار با پنجره Keep Option

کار با Justification

 • آشنایی با Justification
 • کنترل فاصله حروف
 • کنترل فاصله کلمات
 • آشنایی با Kashida

لیستهای بالت دار

 • ایجاد لیست
 • کار با پنجره Bullet and numbering
 • تعیین کاراکتر دلخواه

لیستهای شماره دار

 • ساخت لیست شماره دار
 • تعیین فرمت لیست
 • ساخت لیست زیر مجموعه
 • استفاده از Spatial Character
 • استفاده از Level
 • استفاده از Reset Numbering
 • استفاده از Start Mode
 • تبدیل لیست به متن

کنترل خصوصیات کاراکتر

 • آشنایی با پنل Character
 • کنترل خصوصیات Character در Property bar
 • تغییر فونت
 • تغییر سایز فونت
 • فاصله خطوط
 • کنترل خصوصیات تایپ در Preferences
 • کنترل فاصله بین حروف

تنظیمات ظاهری کاراکتر

 • کار با دستور Scale
 • Baseline Shift
 • بزرگ و کوچک بودن حروف
 • آشنایی با Underline Option

جستجو و جابجایی

 • تغییر خصوصیات ظاهری متن

کار با Find Font

 • آشنایی با پنجره Find Font
 • بررسی یک فونت در صفحه
 • تغییر فونت

تغییر رنگ تصویر

 • تغییر رنگ عکسهای خاکستری

کار با Transparency

 • آشنایی با مفهوم transparency
 • آشنایی با پنل Effect
 • تغییر پوشش دهی تصویر
 • آشنایی با دستور Hide Content Graber

کار با سایه

 • استفاده از افکت Drop Shadow
 • آشنایی با پنجره افکت
 • کنترل خصوصیات سایه
 • اعمال سایه به دیگر آبجکتها
 • استفاده از افکت Inner Shadow

کار با Feather

 • کار با Basic Feather
 • کار با Directional Feather
 • کار با Gradient Feather
 • کار با ابزار Gradient Feather

کار با Emboss Bevel and

 • کار با افکت Other Glow
 • کار با افکت Inner Glow
 • کار با افکت Bevel And Emboss
 • بررسی حالتهای مختلف Emboss
 • آشنایی با Global light

کار با قطره چکان

 • کار با ابزار Eyedropper
 • انتقال خصوصیات متن
 • آشنایی با Eyedropper Option
 • انتقال خصوصیات عکس

جستجو و تغییر آبجکتها

 • جستجو بر اساس خصوصیات عکس
 • کار با Find Object format Option
 • تغییر خصوصیات آبجکت
 • جستجو کادر متنی
 • تغییر خصوصیات کادر متنی

چیدمان و ترتیب اولویت نمایش

 • آشنایی با دستورات Arrange
 • آشنایی با پنل Align
 • کار با دستورات Align
 • کار با دستورات Distribute
 • کنترل فاصله اشکال
 • آشنایی با Align to Selection
 • آشنایی با Align key Object
 • آشنایی با Align to page

کار با لایه ها

 • آشنایی با پنل لایه ها
 • ایجاد کردن لایه جدید
 • انتقال اشکال به لایه جدید
 • استفاده از Layer Option

گروه بندی و قفل کردن اشکال

 • انتخاب شکل از پنل لایه ها
 • کنترل ترتیب اولویت نمایش در پنل لایه ها
 • مخفی کردن آبجکت از طریق پنل لیر
 • دسته بندی و گروه کردن آبجکتها
 • قفل کردن آبجکت
 • قفل کردن لایه

نسخه برداری و جابجایی

 • تکثیل آبجکت
 • آشنایی با دستور Duplicate
 • آشنایی با Step And Repeat
 • کار با Pate in to

تغییر اندازه و چرخش

 • کوچک و بزرگ کردن آبجکت
 • آشنایی با Reference Point
 • بررسی مختصات آبجکت
 • آشنایی با پنل Transform
 • چرخش و چرخش آینه ای آبجکت
 • آشنایی با دستور Transform Again
 • کار با دستور Shear

Text wrap

 • آشنایی با پنل text Warp
 • کنترل متن و عکس
 • استفاده از Path

کار با Anchor

 • قرار دادن آبجکت در متن
 • آشنایی با Anchor

وارد کردن عکس و گرافیک

 • آشنایی با دستور Place
 • وارد کردن عکس
 • کنترل ابعاد عکس
 • وارد کردن چند عکس
 • وارد کردن عکس در یک فرم مشخص
 • آشنایی با Import Option

کار با پنل لینک

 • آشنایی با پنل لینک
 • مفهوم Missing Link
 • مفهوم Update Link
 • بررسی عکسها در پنل لینک
 • مرتب سازی عکسها در پنل لینک
 • دسترسی به محل قرار گیری عکس

ویرایش تصاویر

 • آشنایی با دستور Edit Original
 • آشنایی با گزینه Edit With

کار با Fitting

 • کار با Fit Frame Proportionally
 • کار با Fit Content Proportionally
 • کار با Fit Frame to Content F
 • کار با Fir Content to Frame
 • آشنایی با Auto Size
 • کار با Center Content

کار با Clipping Path

 • آشنایی با دستور Clipping Path

Qr Codeوارد کردن

 • ساخت QR Code
 • کنترل رنگ QR Code

ساخت جدول

 • کار با insert Table
 • معرفی استایلهای مربوط به جدول
 • وارد کردن اطلاعات درون جدول
 • تبدیل متن به جدول

ویرایش و کنترل جدول

 • کنترل ابعاد سطر و ستون
 • انتخاب سلول ، سطر ، ستون و جدول
 • بررسی جدول در Story Editor

کار با سطرها و ستونها

 • وارد کردن سطر و ستون
 • یکی کردن چند سلول
 • خرد کردن سلول به چند سلول
 • حذف کردن سطر و ستون

آشنایی با Table Option

 • استفاده از Table Option
 • محل قرار گیری جدول نسبت به متن
 • رنگ آمیزی جدول
 • کنتر بردر جدول
 • استفاده Header Row

تنظیم خصوصیات سلول

 • محل قرار گیری متن در سلول
 • کنترل خصوصیات بردر سلول
 • استفاده از Keep With Next Row

کار با Table Style

 • ساخت Cell Style
 • ساخت Table Style
 • کنترل استایل جدول

کار با Book

 • Book چیست ؟
 • ساخت Book
 • کار با پنل Book
 • تعیین شماره صفحه
 • کنترل یکپارچه استایلها

پرش بین مطالب

 • کار با دستور Next Page Number
 • کار با دستور Previous Page number

فهرست بندی

 • ساخت فهرست
 • کنترل ظاهر فهرست
 • ترتیب اولیت فهرست
 • آپدیت کردن فهرست

کار با preflight

 • آشنایی با Preflight
 • استفاده از Info
 • ساخت Preflight Profile
 • بررسی عکسهای پروژه
 • کنترل رنگ پروژه

کار با Package

 • کارایی و اهمیت استفاده از Package
 • ساخت یک Package

پرینت

 • صدور دستور پرینت
 • تنظیمات مربوط به پرینت
 • استفاده از Print Preview
 • کار با Mark and bleed

کار با Book let

 • آHآشآآشنایی با Booklet
 • تعیین ابعاد صفحه
 • آشنایی با Booklet Type

خروجی PDF

 • کار با Export Adobe PDF
 • آشنایی با انواع PDF در ایندیزاین
 • کنترل کیفیت
 • کنترل رنگ
 • رمز گذاری فایل PDF

خروجی متن

 • خروجی متن از ایندیزاین
 • آشنایی با پنجره Scriptکار با preflight
  • آشنایی با Preflight
  • استفاده از Info
  • ساخت Preflight Profile
  • بررسی عکسهای پروژه
  • کنترل رنگ پروژه

  کار با Package

  • کارایی و اهمیت استفاده از Package
  • ساخت یک Package

  پرینت

  • صدور دستور پرینت
  • تنظیمات مربوط به پرینت
  • استفاده از Print Preview
  • کار با Mark and bleed

  کار با Book let

  • آHآشآآشنایی با Booklet
  • تعیین ابعاد صفحه
  • آشنایی با Booklet Type

  خروجی PDF

  • کار با Export Adobe PDF
  • آشنایی با انواع PDF در ایندیزاین
  • کنترل کیفیت
  • کنترل رنگ
  • رمز گذاری فایل PDF

  خروجی متن

  • خروجی متن از ایندیزاین
  • آشنایی با پنجره Script

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

ورود به دنیای ایلوستریتور

سخن مدرس: اگه به فعالیت در حوزه گرافیک علاقه مند هستید و تا الان شروع به فعالیت و آموزش در…
10
380,000 تومان

ورود به دنیای افترافکت (مقدماتی)

آشنایی با دوره نرم افزار افتر افکت، یکی از نرم افزاری پر طرفدار و بسیار قدرتمند شرکت  Adobe است. از…
12
480,000 تومان

ورود به دنیای فتوشاپ ( مقدماتی )

جلسه اول : شروع به کار با فتوشاپ جلسه اول فتوشاپ مقدماتی چهار مبحث خیلی مهم داره 1- این که…
9
260,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

قوانین ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.

برای نظر دادن اولین باش “ورود به دنیای ایندیزاین In Design”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *